Tag Archives: gà chọi không gáy

Tại sao gà chọi không gáy? Cách điều trị nhanh nhất

13/12/2023
Tại sao gà chọi không gáy? Cách điều trị nhanh nhất

Gà chọi không gáy là tình trạng sức khoẻ bình thường của gà chọi hay là tình trang nghiêm trọng, báo hiệu các bệnh lý đáng lo. Các chủ nuôi cần chú ý tình trạng này hay không? Gà chọi không gáy không phài là dấu hiệu để nhận định linh kê, vì thế các…